Πλοήγηση στα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες

Deluxe
10.49€ Μηνιαία

2.000 MB Αποθ. Χώρος
20 GB Κίνηση Δεδομένων
Ε-mail - Απεριόριστο
MySQL - Όχι
FTP - Απεριόριστο

OS-Linux, PHP 5.x, MySQL 5.x, cPanel 11.x, Στατιστικά Στοιχεία, File Manager, Web-based e-mail, Antispam, Backup σε ημερήσια αλλά και εβδομαδιαία βάση, Εγγύηση διαθεσιμότητας δικτύου στο 99.9%
Economy
5.79€ Μηνιαία

500 MB Αποθ. Χώρος
10 GB Κίνηση Δεδομένων
Ε-mail - Απεριόριστο
MySQL - Όχι
FTP - Απεριόριστο

OS-Linux, PHP 5.x, MySQL 5.x, cPanel 11.x, Στατιστικά Στοιχεία, File Manager, Web-based e-mail, Antispam, Backup σε ημερήσια αλλά και εβδομαδιαία βάση, Εγγύηση διαθεσιμότητας δικτύου στο 99.9%
Get Started
2.89€ Μηνιαία

100 MB Αποθ. Χώρος
2 GB Κίνηση Δεδομένων
Ε-mail - Απεριόριστο
MySQL - Όχι
FTP - Απεριόριστο

OS-Linux, PHP 5.x, MySQL 5.x, cPanel 11.x, Στατιστικά Στοιχεία, File Manager, Web-based e-mail, Antispam, Backup σε ημερήσια αλλά και εβδομαδιαία βάση, Εγγύηση διαθεσιμότητας δικτύου στο 99.9%
Ultimate
14.99€ Μηνιαία

3.000 MB Αποθ. Χώρος
30 GB Κίνηση Δεδομένων
Ε-mail - Απεριόριστο
MySQL - Όχι
FTP - Απεριόριστο

OS-Linux, PHP 5.x, MySQL 5.x, cPanel 11.x, Στατιστικά Στοιχεία, File Manager, Web-based e-mail, Antispam, Backup σε ημερήσια αλλά και εβδομαδιαία βάση, Εγγύηση διαθεσιμότητας δικτύου στο 99.9%